ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #34, 15-09-2017

ՊՈԼՍԱՀԱՅՈՑ ԿՅԱՆՔԸՙ ԳՐՔԻ ԷՋԵՐՈՒՄ