RSS | FACEBOOK | NLA
ԼՐԱՀՈՍ | ԳԼԽԱՎՈՐ | ՄՇԱԿՈՒՅԹ | ԸՆՏՐԱՆԻ | ՈՐՈՆՈՒՄ | ԱՐԽԻՎ | ԹԵՄԱ | ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ


«ԱԶԳ» ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹԻ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻՆ. Սիրելի «ԱԶԳ»ականներ, այս օրերի համար ոչ անսպասելի հանգամանքների պատճառով, «ԱԶԳ» շաբաթաթերթի հունիսի 5-ի համարի նյութերը հրապարակվում են վաղը՝ 6 հունիսի առավոտից սովորական՝ azg.am ԼՐԱՀՈՍ հպման տակ, եւ, միաժամանակ, azgonline.am մեր կայքէջերում։ Գումարած թերթում լույս տեսած նյութերի հրապարակվում են նաեւ այլ հոդվածներ ու մեկ հարցազրույց, որոնք տեղի սղության պատճառով դուրս են մնացել թերթի էջերից։ Ապավինում ենք ընթերցողների ներողամտությանը՝ կամքից անկախ պատճառներով պատահած ուշացման համար։ Խմբագրություն

ԼՐԱՀՈՍ    |    «ԱԶԳ»-Ի ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՄԱՐԸ
#043, 2016-11-18 > #044, 2016-11-25 > #045, 2016-12-02 > #046, 2016-12-09 > #047, 2016-12-16

«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ #45, 02-12-2016Տեղադրվել է` 2016-12-02 18:42:46 (GMT +04:00)


Ընթերցված է` 2308, Տպվել է` 30, Ուղարկվել է էլ.փոստով` 0

«iPhone 7» կամ «iPhone 7 Plus»՝ 1 դրամով «STARTPHONE» սակագնային պլանին որ տարբերակներից մեկին բաժանորդագրվելու դեպքում

´³Å³Ýáñ¹³·ñí»Éáí «STARTPHONE 29 500» ϳ٠«STARTPHONE 32 500» ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ åɳÝÇÝ 24 ³Ùëáí «iPhone 7»-Á ϳ٠«iPhone 7 Plus»-Á ϳñ»ÉÇ ¿ ëï³Ý³É 1 ¹ñ³Ùáí:

´³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛ³ÝųÙÏ»ï, 24 ³ÙÇë

«STARTPHONE 29 500»«STARTPHONE 32 500»
²Ùë³í׳ñ 29 500 ¹ñ³Ù²Ùë³í׳ñ 32 500 ¹ñ³Ù
iPhone 7 (128 ¶´) 1 ¹ñ³ÙiPhone 7 Plus (128 ¶´) 1 ¹ñ³Ù
iPhone 7 Plus (32 ¶´) 1 ¹ñ³Ù

ö³Ã»Ãáíïñ³Ù³¹ñíáÕͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ü»ñó³Ýó³ÛÇÝËáë»É³Å³Ù³Ý³Ï10 000 ñáå»
Êáë»É³Å³Ù³Ý³Ï¹»åÇ ÐÐ ³ÛÉó³Ýó»ñ200 ñáå»
ÆÝï»ñÝ»ï15 000 Ø´

ò³ÝÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ»é³ËáëÁ ϳñ»ÉÇ ¿ Ó»éù µ»ñ»É ݳ¢ ³å³éÇÏ:

سÝñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ϳñ»ÉÇ ¿ û·ïí»É www.mts.am ϳÛùÇó, ½³Ý·³Ñ³ñ»É 111 ³Ýí׳ñ Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí, ѳÕáñ¹³Ïóí»É Ù»½ Ñ»ï ,111 ûÝɳÛÝե åáñï³ÉÇ ÙÇçáóáí, ϳٳÛó»É»ÉÙ»ñëå³ë³ñÏÙ³ÝÏ»ÝïñáÝÝ»ñÇóáñ¢¿Ù»ÏÁ: Ø»ñ ÝáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ùßï³å»ë ͳÝáà ÉÇÝ»Éáõ ѳٳñ Ùdzó»ù Ù»½ ü»ÛëµáõùáõÙ https://www.facebook.com/VivaCellMTSofficialpage

 
 

«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ #45, 02-12-2016

Հայկական էկեկտրոնային գրքերի և աուդիոգրքերի ամենամեծ թվային գրադարան

ԱԶԳ-Ը ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է ԳՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱԶԴԱԳԻՐ