RSS | FACEBOOK | NLA
ԳԼԽԱՎՈՐ | ՄՇԱԿՈՒՅԹ | ԸՆՏՐԱՆԻ | ՈՐՈՆՈՒՄ | ԱՐԽԻՎ | ԹԵՄԱ | ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
#043, 2016-11-18 > #044, 2016-11-25 > #045, 2016-12-02 > #046, 2016-12-09 > #047, 2016-12-16

«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ #45, 02-12-2016Տեղադրվել է` 2016-12-02 18:42:46 (GMT +04:00)


Ընթերցված է` 2464, Տպվել է` 33, Ուղարկվել է էլ.փոստով` 0

«iPhone 7» կամ «iPhone 7 Plus»՝ 1 դրամով «STARTPHONE» սակագնային պլանին որ տարբերակներից մեկին բաժանորդագրվելու դեպքում

´³Å³Ýáñ¹³·ñí»Éáí «STARTPHONE 29 500» ϳ٠«STARTPHONE 32 500» ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ åɳÝÇÝ 24 ³Ùëáí «iPhone 7»-Á ϳ٠«iPhone 7 Plus»-Á ϳñ»ÉÇ ¿ ëï³Ý³É 1 ¹ñ³Ùáí:

´³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛ³ÝųÙÏ»ï, 24 ³ÙÇë

«STARTPHONE 29 500»«STARTPHONE 32 500»
²Ùë³í׳ñ 29 500 ¹ñ³Ù²Ùë³í׳ñ 32 500 ¹ñ³Ù
iPhone 7 (128 ¶´) 1 ¹ñ³ÙiPhone 7 Plus (128 ¶´) 1 ¹ñ³Ù
iPhone 7 Plus (32 ¶´) 1 ¹ñ³Ù

ö³Ã»Ãáíïñ³Ù³¹ñíáÕͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ü»ñó³Ýó³ÛÇÝËáë»É³Å³Ù³Ý³Ï10 000 ñáå»
Êáë»É³Å³Ù³Ý³Ï¹»åÇ ÐÐ ³ÛÉó³Ýó»ñ200 ñáå»
ÆÝï»ñÝ»ï15 000 Ø´

ò³ÝÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ»é³ËáëÁ ϳñ»ÉÇ ¿ Ó»éù µ»ñ»É ݳ¢ ³å³éÇÏ:

سÝñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ϳñ»ÉÇ ¿ û·ïí»É www.mts.am ϳÛùÇó, ½³Ý·³Ñ³ñ»É 111 ³Ýí׳ñ Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí, ѳÕáñ¹³Ïóí»É Ù»½ Ñ»ï ,111 ûÝɳÛÝե åáñï³ÉÇ ÙÇçáóáí, ϳٳÛó»É»ÉÙ»ñëå³ë³ñÏÙ³ÝÏ»ÝïñáÝÝ»ñÇóáñ¢¿Ù»ÏÁ: Ø»ñ ÝáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ùßï³å»ë ͳÝáà ÉÇÝ»Éáõ ѳٳñ Ùdzó»ù Ù»½ ü»ÛëµáõùáõÙ https://www.facebook.com/VivaCellMTSofficialpage

 
 

«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ #45, 02-12-2016

Հայկական էկեկտրոնային գրքերի և աուդիոգրքերի ամենամեծ թվային գրադարան

ԱԶԳ-Ը ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է ԳՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱԶԴԱԳԻՐ