ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #3, 14-03-2014

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ. ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ