ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #30, 03-10-2014

ՓՐԿՎԱԾ ՆՈՏԱՆԵՐ... ԵՎ ՈՉ ՄԻԱՅՆ