ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #42, 11-11-2016

ՃՇՄԱՐԻՏ ԱՐՎԵՍՏԻ ԱՆՄԵԿՆԵԼԻ ՀՄԱՅՔԸ