ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #42, 11-11-2016

30-ԱՄՅԱ ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՏԵՍԻՆ