ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #31, 24-08-2018

ՀԱՅ ԿԻՆՈՅԻՆ ՆՈՐ ՇՈՒՆՉ ՀԱՂՈՐԴԱԾ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԵՐԱԶԱՏԵՍԸ