ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #46, 07-12-2018

20-ԱՄՅԱ «ՄԵՍՐՈՊԸ»ՙ ՀԱՅ-ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ 200--ԱՄՅԱ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ՆԵՐԿԱՆ