ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #49, 28-12-2018

ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅ «ԿԱՐՄԻՐ» ԵՐԳԻԾԱՄԱՄՈՒԼԻ ՄԱՍԻՆ