ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #17, 03-05-2019

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆ ԸՍՏ ԱՆՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ