ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #33, 06-09-2019

ՊԱՆԾԱԼԻ ԵՐԵԿՈՅ ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ