ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #42, 08-11-2019

ԽԵՑԵԳՈՐԾ ՕՀԱՆՆԵՍՅԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԷՍՔԻՃՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆՈՒՄ