ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ - ՄՇԱԿՈՒՅԹ #4, 31-01-2020

ՀԱՅ ԲԱՌԱՐԱՆԱԳՐԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՐԱՏԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ