«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ

https://www.azg.am | WAP | WAP-CULTURE

#9, 2011-01-21 | #10, 2011-01-22 | #11, 2011-01-25


ՄԻՆՉԵՎ ՓԵՏՐՎԱՐ ՀԱՑԻ ԳԻՆԸ ԿՇԱՐՈՒՆԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՆԱԼ

Կթանկանան հրուշակեղենն ու մակարոնը

Ուրբաթ երեկոյան մայրաքաղաքի մի շարք խանութներում արդեն նկատվում էր ալյուրի գնի որոշակի բարձրացում: Մեծածախի գինը 1 կգ-ի դիմաց հասել է 222 դրամի, մանրածախը սկսվում է 240 դրամից:

Հանգստյան օրերին ալյուրի գնի բարձրացմանը զուգահեռ թանկացել է ոչ միայն հացը, այլեւ հրուշակեղենն ու մակարոնը: Մայրաքաղաքի բազմաթիվ խանութներում հացի գինը բարձացել է 20-ից 50 դրամով: Մի շարք խանութներում մինչեւ 70 դրամ բաձրացել է մակարոնի գինը:

Եթե հաշվենք, որ հայերը հացակեր ազգ են, ապա հացի թանկացումը 20 դրամով ամսվա կտրվածքով հսկայական ծանրաբեռնվածություն է ընտանեկան բյուջեի վրա:

Սպառողների միության ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանի ներկայացմամբՙ հացի շուկայում ստեղծված իրավիճակն անվերահսկելիության եւ անպատժելիության հետեւանք է: «Շուկայում գործող տնտեսվարողներն էլ օգտվում են այդ իրավիճակից եւ գերշահույթ ստանալու համար դիմում են նման քայլերի»:

Պողոսյանը նշում է` չկա բանավ"ճ, պատասխանատու կառույցն"րը պարզաբանումն"ր չ"ն տալիս, շուկայում ստ"ղծված իրավիճակը չ"ն ն"րկայացնում: «Մ"զ պ"տք է լիարժ"ք տ"ղ"կատվություն, թ" որքան "ն ցոր"նի ն"րկրման ծավալն"րը, արժ"քը, շահույթի տոկոսը, "ւ որքանով է շահույթը հարկվում: Եթ" այս խնդիրն"րը պատշաճ ընթանան, "րկրում չ"ն լինի նմանատիպ տագնապն"ր», ասաց Պողոսյանը: Նա փաստում է, որ միակ պատասխանատու մարմինը` Տնտ"սական մրցակցության պ"տական հանձնաժողովը, օր"նքով սահմանված իր գործառույթն"րը չի իրականացնում, հատուկ սահմանված պատժաչափ չի կիրառում:

Տնտ"սագ"տ Սամվ"լ Ավագյանի կանխատ"սմամբ` "թ" գյուղատնտ"սությունում ճգնաժամ չգրանցվի, տարվա ընթացքում համաշխարհային շուկայում ցոր"նի գն"րի կտրուկ աճ չի նկատվի: Ինչ վ"րաբ"րում է Հայաստանին, ապա կարճաժամկ"տ հատվածով Հայաստանում կանխատ"սվում է ալյուրի "ւ հացի գնի թանկացում:

«Այսօր ն"րկրող ընկ"րությունն"րից իրացվող ալյուրի մի մասը գնվ"լ է նախքան թանկացումը, մյուս մասը թանկացման պայմանն"րում գնված ցոր"նից է: Հ"տ"ւաբար առաջիկայում, "րբ ն"րկրողն"րը սկս"ն իրացն"լ բացառապ"ս թանկ գնով ձ"ռք բ"րված ցոր"նի ալյուրը, հնարավոր է, որ մինչ"ւ փ"տրվար Հայաստանում հացի գն"րը դարձյալ կբարձրանան», ասաց Ավագյանը:

Տնտ"սագ"տի ն"րկայացմամբ, նախորդ օրվա տվյալն"րով, համաշխարհային շուկայում մ"կ տոննա ցոր"նի գինը կազմ"լ է 300 դոլար: Սա վ"րջին 30 ամսվա ընթացքում գրանցված ցոր"նի ամ"նաբարձր գինն է: Մ"ր տարածաշրջանում նկատվ"լ է ցոր"նի գն"րի կտրուկ բարձրացում: «Փոթի» նավահանգստում արդ"ն միջնորդ ընկ"րությունն"րի հայ ն"րկրողն"րը մ"կ տոննա ցոր"նը գնում "ն 400 դոլարով` տար"վ"րջի 350 դոլարի փոխար"ն:

Սամվ"լ Ավագյանի փոխանցմամբՙ Եվրոմիության տարբ"ր վ"րլուծական կ"նտրոնն"ր հայտարարությունն"ր "ն տարածում, որ կառույցն այս տարի քիչ ցոր"ն է արտահան"լու: Բացի դրանիցՙ Ալժիրում, Թունիսում "ւ Հորդանանում, պար"նային ճգնաժամը մ"ղմ"լու նպատակով, մ"ծաքանակ ցոր"ն է ն"րկրվում: Ցոր"նի գնի բարձրացման վրա ազդ"լ "ն Ավստրալիայում "ւ Բրազիլիայում տ"ղի ուն"ցած ջրհ"ղ"ղն"րը:

Արտաքին շուկայի խնդիրն"րից զ"րծ մնալու համար Հայաստանը պ"տք է հ"տ"ւի Ռուսաստանի օրինակին "ւ ավ"լացնի ցոր"նի պ"տական ռ"զ"րվն"րը: Սակայն այսօր մ"ր պ"տական ռ"զ"րվը կազմում է 50.000 տոննա, որը մ"կ ամսվա պաշար է "ւ պահվում է «ս"ւ օրվա» համար: Շուրջ մ"կուկ"ս ամսվա պաշար էլ ուն"ն մասնավոր ընկ"րությունն"րը, սակայն կառավարությունը լծակ չունի` ստիպ"լու այդ ընկ"րությունն"րին, որ ցոր"նը վաճառ"ն էժան գն"րով:

Պողոսյանի փոխանցմամբ` վ"րջ"րս կատարված մոնիտորինգով հացի գնի "ւ քաշի տարբ"րությունը կազմ"լ է մինչ"ւ 30 տոկոս: Հացի գնի թանկացմանը կհաջորդի ապրիլից գազի գնի բարձրացումը, ու 70.000 դրամով ապրող բժիշկը պ"տք է ընտրություն կատարի` տանը էլ"կտրաէն"րգիա "ւ գազ օգտագործ"՞լ, թ"՞ խղճուկ աշխատավարձով ուտ"լիք գն"լ կամ "ր"խայի համար գր"նական պիտույք ու հագուստ:

ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ


© AZG Daily & MV, 2009, 2011, 2012, 2013 ver. 1.4